Oca 13

Kan tahlili yani hemogramda bakılan en önemli parametrelerden ve hemogramın temelini oluşturan parametre RBC’dir. RBC’nin açılımı Red Blood Cell yani kırmızı kan hücresidir. Diğer deyimler ile eritrosit veya alyuvar olarak adlandırdığımız hücrelerdir. Kanda 1 ml içerisinde bulunan alyuvar sayısı hemogramda RBC olarak adlandırılır. Alyuvarların kandaki görevi oksijen taşımaktır. Artması veya azalması durumları görülebilirken en çok azalma durumları karşımıza çıkmaktadır. Ağır egzersizlerden sonra ve yüksek rakımlara çıkıldığında RBC sayısı hafif artabilir. Azaldığı durumlar ise anemi veya bir kan kaybının göstergesidir. Aynı zamanda çeşitli durumlardan kaynaklanan hemoliz sonucunda ve bazı ilaçların etkisi olarakta azalabilir.